سیاست خارجی

تحلیل اخبار

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران

حقی اویغور

انتخاب ترامپ و یا بایدن به ریاست جمهوری ایالات متحده، نه تنها روابط اقتصادی، نظامی و سیاسی بین واشنگتن و تهران، بلکه مسیر سیاست داخلی ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تحلیل اخبار

پیامدهای راهبردی آزادسازی قره‌ باغ

حقی اویغور

در صورت نمایش عزم قاطع برای آزادسازی قره باغ و توجه به معادلات حساس، همکاری بین آناتولی و قفقاز جنوبی پس از پایان اشغال به سطحی بی‌ سابقه خواهد ‌رسید.