سیاست خارجی

تحلیل اخبار

ستیزه جویی ارمنستان و پیامدهای منطقه ‌ای آن

حقی اویغور

این حملات خشونت آمیز که سبب اعتراضات مردمی در باکو و بسیاری از شهرها در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان شد، در صورت مدیریت صحیح روند، می تواند به فرصتی مطلوب برای باکو تبدیل شود.

تحلیل اخبار

نگاهی به توافق همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

حقی اویغور

چنانچه این قرارداد با مفاد مورد ادعا به مرحله اجرا درآید، می‌ توان دوران جنگ سرد بین آمریکا و چین را عملاً آغاز شده تلقی کرد.