سیاست خارجی

سیاست خارجی

سوغات مرگبار ایران برای سوریه

محمد عبدالمجید

سوریه به دلیل تردد نظامیان، شبه نظامیان و زائران ایرانی و عراقی به آن، تخریب زیرساختهای بهداشتی و فقدان نظام سلامتی کارآمد و امکانات بهداشتی مناسب ممکن است در صدر کشورهای مبتلا به کرونا قرار بگیرد.

سیاست خارجی

مداخله ایران در نبرد ادلب به چه معنی است؟

حسین آقایی

پس از کشته شدن سلیمانی، حکام تهران می کوشند با مداخله در ادلب، از تبلور این برداشت که "محور مقاومت" از عراق تا سوریه شکست خورده و یا تضعیف شده است، جلوگیری به عمل آورند.