ایران پس از ترور فخری زاده

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 09.12.2020 ساعت: 15:00-14:00 محل برگزاری : آنلاین
شرکت کنندگان مراد اصلان بیلگه خان آلاگوز مهمت کوچ هادی آتای
موقعیت

نشست "ایران پس از ترور فخری زاده" روز چهارشنبه  ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۴.۰۰ به صورت مجازی (آنلاین) برگزار می شود.
برنامه به زبان ترکی اجرا و از طریق صفحه یوتیوب ایرام به صورت زنده پخش می شود.