فعالیتهای مذهبی ایران در سوریه

رویدادهای عمومی برنامه رویداد
اضافه کردن به تقویم گوگل تاریخ: 25.01.2020 ساعت: 17:30-16:00 محل برگزاری : محل برگزاری: سالن کنفرانس ایرام- استانبول- Üst Zeren Sokak No:40 Levent
شرکت کنندگان دکتر عبدالرحمن الحاج عضو هیئت علمی مرکز مطالعات شرق و افریقا- دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا
موقعیت

سخنرانى

فعالیتهای مذهبی ایران در سوریه

دکتر عبدالرحمن الحاج - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات شرق و افریقا- دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا 

زمان: ۵ بهمن ۱۳۹۸

ساعت: ۱۶.۰۰

برنامه به زبان عربی اجرا و به صورت همزمان به ترکی ترجمه می شود.