حقی اویغور

زندگی نامه

حقی اویغور مدرک کارشناسی را از دانشگاه بین­ المللی امام خمینی قزوین و کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و دکتری زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران (۲۰۱۵) دریافت کرد. فعالیت­ های پژوهشی و اجرایی وی شامل تدریس زبان فارسی و ارائۀ سخنرانی­ هایی در مورد ایران در بنیاد علم و هنر استانبول (۲۰۰۵-۲۰۱۰)، مدیریت امور اداری و تشریفاتی در اتحادیۀ مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، واقع در تهران (۲۰۱۰-۲۰۱۴)، اشتغال در  شبکۀ تی آر تی ورلد (۲۰۱۵-۲۰۱۶) بوده و در این زمان مقالات و پژوهش­ های بسیاری برای مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی همچون ستا، تاسام و الجزیره و مجلاتی نظیر آنلاییش و سایت خبری دنیا بولتنی به رشتۀ تحریر در آورده است. اویغور به زبان­های فارسی، انگلیسی و عربی تسلط دارد.

آخرین پست ها