تحلیل اخبار

شیعه شناسی

اتهام بی سابقه ارتباط با اسرائیل به سیدعلی الامین

مشتاق الحلو

اتهام ارتباط با اسرائیل به این روحانی سرشناس حاوی این پیام است که منتقدین سیاست ایران در لبنان باید بدانند که هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچ حرمت و مصونیتی رعایت نخواهد شد.

تحلیل اخبار

قانون سزار و تأثیر آن بر روند آستانه

حقی اویغور

اظهارات جهانگیری و جواد ظریف مبنی بر اینکه تهران به حمایت از دمشق ادامه خواهد داد، نه تنها واقعی به نظر نمی رسد، بلکه سبب افزایش اعتراضات داخلی به سیاستهای کشور در قبال سوریه خواهد شد.