دیدگاه

دیدگاه

درخواست افزایش اختیارات و آینده سیاسی روحانی

محمد عبدالمجید

روحانی با درک اینکه اداره کشور با سیاست تعیین شده خامنه ای "نه جنگ، نه مذاکره" برای مدت طولانی غیرممکن است، خواهان گرفتن مجوزی ویژه برای مذاکره با امریکاست.

سیاست خارجی

آينده توافق سوچی در سایه افزایش حملات روسیه و رژیم اسد به ادلب

محمد عبدالمجید

چنانچه دامنه حملات رژیم اسد و روسیه به تمامی ادلب گسترش یابد، دیگر توافق سوچی و مذاکرات آستانه معنی نخواهد داشت.

echo 'test';