دیدگاه

سیاست خارجی

دلایل و اهداف عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات

محمد عبدالمجید

ماهیت فرامرزی پ ک ک و شاخه های سوری اش، آنها را هم ردیف گروه های تروریستی دیگر مانند داعش، القاعده و گروه های تندرو شیعه قرار می دهد.

دیدگاه

ایران و اعتراضات جدید عراقی ها

مشتاق الحلو

ايران اعتراضات مردمی در عراق را به عنوان قیام ضد ایران تلقی می کند، چراکه فاسدترین سیاستمداران عراق کسانی هستند که از حمایت ایران برخوردارند.