دیدگاه

سیاست خارجی

پیامهای سفر باقری به سوریه

محمد عبدالمجید

اگرچه از احتمال مجهز شدن سوریه به پدافند هوایی ایرانی "باور 373" و "سوم خرداد" سخن می رود، اما بعید است هم روسیه و هم امریکا و اسرائیل در قبال نصب و راه اندازی این سامانه ها ساکت بنشینند.

سیاست خارجی

حامیان اسد از سزار نجاتش می دهند؟

محمد عبدالمجید

اسد در صورت قرار گرفتن تحت فشار شدید، ممکن است از ایران بخواهد با تأمین منافعش، حضور نظامی اش را کم رنگ و یا شبه نظامیان غیربومی اش را از سوریه خارج کند.