دیدگاه

دیدگاه

افزایش حملات در عراق و آمادگی ایالات متحده برای آغاز عملیات

اسماعیل ساری

ایران که فکر می کند ایالات متحده به دنبال شروع جنگ در شرایط شیوع بیماری در آمریكا نیست، پیش بینی می کند که بعد از آن نیز ایالات متحده همین سیاست را دنبال خواهد كرد.

شیعه شناسی

کرونا و چالش قرائت رسمی جمهوری اسلامی از دین

مشتاق الحلو

نحوه برخورد نظام دینی ایران با شيوع كرونا و سپس بستن زیارتگاه ها باعث تسریع در روند دگرگونی فهم دین در جامعه ایران شده است.