دیدگاه

دیدگاه

تبلیغات بر روی پرده سینما: به وقت شام

عایشه پای

پیام حاتمی کیا در فیلم این است که میراث جهانی، خاورمیانه و ایرانی ها در خطر هستند و تنها افرادی که بتوانند از این میراث حفاظت کنند و امنیت را برقرار کنند، کسانی نیستند جز سپاه و بسیج.

شیعه شناسی

نگاهی به روح الله حسينيان، تئوریسین خشونت

مشتاق الحلو

حضور حسينيان در مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به او قدرت مضاعف در قبال دیگران داد، به طوری که با انتشار برخی اسناد، می توانست جایگاه بعضی از افراد را ارتقا دهد و یا پایین بیاورد.