دیدگاه

دیدگاه

نگاهی گذرا به روابط ترکیه، ایران و پاکستان

ابراهیم العبادی

روابط میان آنکارا، تهران و اسلام آباد می تواند وارد مرحله تازه ای شود که لازمه و پیامد تحولات سیاسی، تهدیدها، خطرهای احتمالی و محورهای در حال تشکیل در منطقه است.

دیدگاه

اهداف و نتایج نشست امنیتی قدس

محمد عبدالمجید

نشست امنیتی قدس به پیشنهاد اسرائیل و پذیرش مسکو ممکن است به طرحی شبیه روند آستانه برای تعیین آینده سوریه تبدیل شود.