دیدگاه

شیعه شناسی

رویگردانی مردم از روحانيت در ایران پس از انقلاب

مشتاق الحلو

تا وقتی که روحانیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته باشد، احتمال تنزل جایگاه روحانیون در جامعه افزایش خواهد یافت.

سیاست خارجی

در سال ٢٠١٩ چه اتفاقاتی در انتظار ایران است؟

حقی اویغور

ایالات متحده می خواهد با برگزاری نشستی که محتملا اسرائیل نیز در آن شرکت خواهد جست، موضوع ایران را به مسأله ای بین المللی تبدیل و برای اقدامات بعدی خود برعلیه ایران، مشروعیتی جهانی فراهم کند.