دیدگاه

دیدگاه

حکومت جدید عراق و چالشهای پیش رو

مشتاق الحلو

رؤسای سه قوه در مقایسه با اسلاف خود به میزان بیشتری مستقلتر و دورتر از ایران به نظر می رسند.

دیدگاه

ادلب پس از توافق سوچی

محمد عبدالمجید

این توافق اگرچه جلوی حمله وسیع نیروهای اسد و حامیانش به ادلب و کوچ اجباری صدها هزار نفر را گرفت، اما اجرای آن با چالشهای جدی روبروست.