دیدگاه

سیاست داخلی

انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران

محمد عبدالمجید

چنانچه اعتراضات سرکوب شود، بزرگترین قربانی حوادث اخیر در بلندمدت جریان اصلاح طلب خواهد بود و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده محافظه کاران دست بالاتر را خواهند داشت.

جامعه - فرهنگ

باز هم، دوباره، شریعتی

عطا محامد تبریز

این جستار بر آن است تا نشان دهد گروه‌های مختلف چه استفاده‌ ای از شریعتی کرده ‌اند و امروز مطرح ‌شدن شریعتی چه خطرهایی می‌تواند برای جامعۀ فکری و سیاسی ایران داشته باشد.