دیدگاه

شیعه شناسی

مواضع آیت الله سیستانی نسبت به سیاستهای ایران در عراق

مشتاق الحلو

سردی روابط این مرجع با ایران طی چهارده سال گذشته را به خوبی می توان دید. آقایان سیستانی و خامنه ای طی این سالها هیچ گاه با هم دیدار نکردند و حتی یک پیام تسلیت به همدیگر نفرستادند.

دیدگاه

سفر اردوغان به ایران و آیندۀ روابط ایران و تركیه

سرحان آفاجان

پر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم كه هم ایران و هم تركیه در این مذاكرات مجبور به تحمل بعضی هزینه ها شده اند.