دیدگاه

دیدگاه

سقوط چشمگیر ذخایر ارزی ایران

مراد اصلان

تحولات در زمینه درآمد ملی، صادرات، تورم، نرخ ارز و بسیاری از متغیرهای دیگر حاکی از وخامت اقتصادی در ایران طی 3 سال گذشته هستند.

دیدگاه

مذاکرات صلح افغانستان؛ از دوحه تا استانبول

رحیم الله فرزام

ترکیه از همه ویژگی هایی که می تواند در برقراری صلح در افغانستان مؤثر باشد، برخوردار است.