دیدگاه

دیدگاه

دوران بایدن و صادرات نفت ایران

مراد اصلان

پیش بینی می شود ایران که حتی در دوران دولت ترامپ موفق به صادرات یک میلیون بشکه شده، در دوره پیش رو نیز صادرات نفت خود را افزایش دهد.

دیدگاه

تحولات منطقه ای و رزمایش پهپادی ایران

خورشید دنگل

اگرچه پهپادهای ایرانی از فناوری های پیشرفته ای برخوردار نیستند، اما مدرن نبودن و طراحی آنها در ساختاری کوچک و ساده، امکان شناسایی آنها از سوی رادارهای پیشرفته را کاهش می دهد.