دیدگاه

دیدگاه

تركی، زبانی گیر افتاده میان نظام و ملی گرایان ایرانی

امید باشار

زبان ترکی در ایران در کوتاه مدت از سویی از جانب حكومت مورد احترام قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، موجب ناراحتی برخی از گروه های ملی گرا خواهد شد.

دیدگاه

قدرت‌ گیری مقتدی صدر پس از کشته شدن قاسم سلیمانی

حقی اویغور

تهران پس از آیت الله سیستانی راضی به از دست دادن صدر نیز نخواهد بود و می توان گفت صدر پایه ‌های قدرت و رهبری خود در آینده نزدیک را مستحکمتر خواهد کرد.