نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

آینده روابط ترکیه و عربستان

حقی اویغور

حادثه ای که در سطح منطقه ای و به ویژه در روابط فیمابین ترکیه و عربستان به عنوان نقطه عطف شناخته می شود، نه کودتای مصر و نه تحریم قطر، بلکه قتل وحشیانه جمال خاشقجی در استانبول است.

دیدگاه

تأثیر تحریمهای ایران بر ترکیه و منطقه

حقی اویغور

ترکیه به ثبات و توازن منطقه ای بیش از هر چیزی اهمیت می دهد و می ‌داند که برخی کشورها خواستار تغییر ساختاری این منطقه هستند.