نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

ایران و ترکیه؛ هدف مهار دوجانبه

نعمت الله مظفرپور

نظام ‌های سیاسی ایران و ترکیه بیش از گذشته به این نتیجه رسیده ‌اند که سرنوشت منطقه ‌ای و داخلی مشترک دارند.

سیاست خارجی

استراتژی نظامی ایران در سوریه و خاورمیانه

رحیم الله فرزاماسماعیل ساری

هرچند حاکمیت در ایران حضور نظامی خود در سوریه را به دلایل مذهبی نسبت می دهد، ولی هدف عمده آن حفظ اسد و ایجاد کریدور از ایران تا لبنان است.