نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

چشم انداز سیاست ترکیه پس از انتخابات

حقی اویغور

با توجه به اینکه نتایج انتخابات منجر به ایجاد ثبات در عرصه داخلی کشور خواهد شد، موقعیت جهانی ترکیه هم تحت تأثیر همین مسأله ارتقا خواهد یافت.

شیعه شناسی

مخالفت حوزه نجف با مهندسی ژئوپلیتیک ولایت فقیه

هادی آتای

در صورت اصرار ایران بر ادامه دخالت در عراق، احتمال می رود که نوع جدیدی از درگیری های فرقه ای در منطقه، میان شیعیان طرفدار ولایت فقیه و شیعیان ملی گرای عراقی روی دهد.