نقل مطلب/مصاحبه

سیاست خارجی

تحلیلی بر دور تازه روابط ترکیه و ایران

حقی اویغور

در صورت خارج شدن بحران سوریه از محور تنش دو کشور، بین آنکارا و تهران فضایی برای درگیری غیر مستقیم وجود نخواهد داشت.

دیدگاه

سفر اردوغان به ایران و آیندۀ روابط ایران و تركیه

سرحان آفاجان

پر بیراه نخواهد بود اگر بگوییم كه هم ایران و هم تركیه در این مذاكرات مجبور به تحمل بعضی هزینه ها شده اند.