نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

بُعد متفاوت انتخابات کنونی ایران چیست؟

حقی اویغور

اگرچه مدتهاست اصلاح طلبان از صحنه قدرت حذف شده اند، اما حذف محور رفسنجانی-روحانی-لاریجانی مفهوم متفاوتی دارد و این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که تفاوت این انتخابات با انتخابات قبلی چیست؟

تحلیل اخبار

انفجارهای مشکوک در اسرائیل به چه معناست؟

حقی اویغور

انفجارهای اخیر در اسرائیل حتی اگر اتفاقی و تصادفی بوده باشد، موجب خشنودی تهران که تحت فشار درخواست اقدام تلافی جویانه افکار عمومی داخلی قرار دارد، خواهد شد.