نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

تلاش ایران برای ورود به روند صلح افغانستان

رحیم الله فرزام

مصاحبه جواد ظریف با یکی از شبکه های افغانستان نشان می دهد که ایران به رغم تمامی انتقادها، در پی آن است که کارت فاطمیون را به عنوان ابزاری مهم در سیاست افغانستان نگه دارد.

تحلیل اخبار

ظریف به دنبال چیست؟

حقی اویغور

طبق برخی ارزیابی ‌ها، ظریف از طریق مخالفت با رئیس جمهور ترکیه، به برخی قدرتهای مخالف ترکیه و در رأس آنها حکومت بایدن پیام ارسال کرده و از واشنگتن انتظار حمایت در روند انتخابات آینده را دارد.