نقل مطلب/مصاحبه

تحلیل اخبار

موضع ایران نسبت به درگیری ‌های قره ‌باغ

حقی اویغور

ایران موضع سی سال پیش خود را حفظ کرده و هنوز در قبال همسایه مسلمان آسیب دیده از اشغال و ارمنستان اشغالگر موضعی یکسان دارد.

تحلیل اخبار

فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی ایالات متحده علیه ایران

حقی اویغور

سازمان ملل چنانچه در راستای خواست ترامپ، اقدامی زودهنگام انجام دهد، ممکن است در درازمدت فعالیتهای این سازمان با بحران مشروعیت روبرو شود.