نقل مطلب/مصاحبه

تحلیل اخبار

موفقیت ترکیه در مبارزه با کرونا

حقی اویغور

در صورت تداوم موفقیت دولت در مدیریت بحران کرونا، ترکیه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم دنیای پس از کرونا را خواهد داشت.

دیدگاه

تنش میان ایران و امریکا در عراق: نگاهی از منظر نظامی-راهبردی

هادی آتای

در حالی که امریکا با تحریمهای سنگین و محاصره استراتژیک توانسته اقتصاد ایران را به نقطه فروپاشی نزدیک سازد، نمی خواهد تا دست به گزینه های نظامی پرهزینه و خطرناک ببرد.