نقل مطلب/مصاحبه

تحلیل اخبار

شیوع کرونا و احتمال شروع یک جنگ منطقه ‌ای

حقی اویغور

اگرچه تاکنون شمار قربانیان کرونا هم در آمریکا و هم در ایران به حدود 3 هزار تن رسیده، ولی نمی توان نسبت به انصراف دو کشور از مواضع ستیزه جویانه خود در سیاست خارجی حتی برای مدتی کوتاه امیدوار بود.

تحلیل اخبار

ایران در سال جدید ١٣٩٩ به کدام سو می رود؟

حقی اویغور

ایران سال سختی را پشت سر گذاشت، با این حال نشانه ‌های چندانی از احتمال حل و یا تخفیف مشکلات کنونی در سال جدید نیست.