نقل مطلب/مصاحبه

دیدگاه

قدرت‌ گیری مقتدی صدر پس از کشته شدن قاسم سلیمانی

حقی اویغور

تهران پس از آیت الله سیستانی راضی به از دست دادن صدر نیز نخواهد بود و می توان گفت صدر پایه ‌های قدرت و رهبری خود در آینده نزدیک را مستحکمتر خواهد کرد.

دیدگاه

ایران بر سر دوراهی

حقی اویغور

اگر در چند ماه آینده، ایران بر سر میز مذاکره با امریکا ننشیند و برعکس ابعاد فعالیتهای هسته ای خود را گسترش دهد و یا از طریق نیروهای نیابتی، اقدام به کشتن نظامیان امریکایی کند، با یکی از فراگیرترین چالشهای سالهای معاصر مواجه خواهد شد.