نقل مطلب/مصاحبه

سیاست خارجی

سیاست تنش زایی کنترل شدۀ ایران

حقی اویغور

برکناری بولتون چند روز بعد از اعلام لغو برخی محدودیتهای تحقیق و توسعه اتمی ایران، نشان از آن دارد که فعلاً سیاست افزایش تنش ایران کارگر بوده است.

سیاست خارجی

آخرین وضعیتِ تنش میان ایران و امریکا

حقی اویغور

ایران می داند زمان بر علیه آن در حال سپری شدن است، و احتمالا برای مقابله با فشارهای امریکا، فعالیتهای هسته ای خود را افزایش و اقدامات عملی برعلیه هم پیمانان منطقه ای امریکا انجام خواهد داد.