چشم انداز

سیاست خارجی

افزایش رقابت ایران و روسیه در سوریه

محمد عبدالمجید

روسيه و ايران توانسته اند به هدف کوتاه مدت خود یعنی ابقای بشار اسد در قدرت و شکست مخالفانش نایل شوند، اما اهداف بلندمدت آنها نه تنها یکی نیست، بلکه متناقض است.

سیاست داخلی

کارنامۀ روحانی و انتخابات پیش رو

محمد عبدالمجید

با وجود کارنامۀ ضعیف دولت روحانی و از دست دادن بسیاری از هوادارن خود و ناامیدی در اصلاح و بهبود یا تغییر وضعیت فعلی، رأی دهندگان در میان بد و بدتر قرار گرفته اند و مجبورند به روحانی رأی دهند.