چشم انداز

پیامها وپیامدهای انتخابات پارلمانی عراق

مشتاق الحلو

گرایش عبادی به سوی هر طرف کاملا تعیین کننده خواهد بود و احتمالا وی با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق جناحهای مختلف، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

اقتصاد

معضل آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران

مروه چاکیر

در این پژوهش عوامل مؤثر بر آلودگی هوا در ایران (استفادۀ بیش از حد از سوختهای فسیلی، گازهای آلایندۀ خروجی از صنایع تولیدی و اگزوز خودروها) به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

echo 'test';