ویدیوها

افزایش تنشها میان ترکیه و یونان

حقی اویغور: ترکیه به دنبال درگیری نظامی با هیچ کشوری نیست، اما منافعش در ساحل دریای مدیترانه مانند دیگر کشورها باید در نظر گرفته شود.