ویدیوها

تحلیل نتایج انتخابات شهرداری ها و شوراهای شهر ترکیه

حقی اویغو نتایج انتخابات شهرداری ها و شوراهای شهر ترکیه را بررسی کرد.

بررسی نتایج انتخابات محلی ترکیه

مهمت کوچ به بررسی نتایج انتخابات شهرداری و شوراهای محلی در ترکیه پرداخت.
echo 'test';