ویدیوها

بررسی موضع ترکیه نسبت به تحولات اخیر افغانستان

کوچ: ترکیه علیرغم اعلام آمادگی برای گفتگو با طالبان، هنوز حاکمیت آن را بر افغانستان به رسمیت نشناخته است و در این مورد، همسو با جامعه بین المللی عمل خواهد کرد.