ویدیوها

خروج نیروهای امریکایی از شمال سوریه و عملیات نظامی قریب الوقوع ترکیه

مهمت کوچ: همانطور که عملیات سپر فرات و شاخه زیتون با کمترین تلفات انسانی و خسارات مادی صورت گرفت، عملیات شرق فرات نیز با کمال دقت انجام خواهد شد.

آمادگی ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در شمال سوریه

حقی اویغور: ترکیه با کردهای سوریه مشکل ندارد و نیم میلیون کُرد سوریه از مناطق تحت کنترل ی پ گ فرار کرده و به ترکیه پناهنده شده اند.