ویدیوها

موضع تركيه نسبت به توافق رژیم سوریه با ی.پ.گ

حقی اویغور: اگر نیروهای رژیم اسد وارد عفرین شود و امنیت منطقه را تأمین کند، ترکیه مخالف آن نخواهد بود.

اغاز عملیات شاخه زیتون در عفرین

حقی اویغور: ممکن است ترکیه در تغییر رژیم سوریه شکست خورده باشد، اما برای حفظ مرزهای خود از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.