انتشارات

پیامها وپیامدهای انتخابات پارلمانی عراق

مشتاق الحلو

گرایش عبادی به سوی هر طرف کاملا تعیین کننده خواهد بود و احتمالا وی با مشارکت اکثریت قریب به اتفاق جناحهای مختلف، دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

سیاست داخلی

انگیزه ها و سناریوهای احتمالی اعتراضات اخیر در ایران

محمد عبدالمجید

چنانچه اعتراضات سرکوب شود، بزرگترین قربانی حوادث اخیر در بلندمدت جریان اصلاح طلب خواهد بود و در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده محافظه کاران دست بالاتر را خواهند داشت.

echo 'test';