بررسی نتایج انتخابات محلی ترکیه

مهمت کوچ

مهمت کوچ به بررسی نتایج انتخابات شهرداری و شوراهای محلی در ترکیه پرداخت.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه درباره نتایج انتخابات شهرداری و شوراهای محلی در ترکیه با شبکه ایران انترنشنال مصاحبه کرده است.

ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

مهمت کوچ درباره ایده ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه سخن گفت.

تهدید ترامپ به ترکیه

مهمت کوچ: ترامپ از یک طرف اقتصاد ترکیه را تهدید می کند و از طرف دیگر طرح ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل و عاری از تروریسم می پذیرد.

سفر بولتون به ترکیه

مهمت کوچ: ترکیه از امریکا انتظار دارد نیروهای پ.ی.د را خلع سلاح و کنترل منطقه را به نیروهای مردمی واگذار کند.