رزومه

سرحان آفاجان مدرک کارشناسی تاریخ و روابط بین­ الملل (۲۰۰۸) را از دانشگاه بیلگی استانبول و کارشناسی ارشد (۲۰۰۹) و دکتری مطالعات ایران (۲۰۱۵) را از دانشگاه لیدن دریافت کرد. مطالعات دانشگاهی وی شامل تاریخ ایران مدرن، جنبش های اجتماعی در ایران، روابط دولت و جامعه و مسائل روز ایران می­ باشد. آفاجان به زبان­های انگلیسی، فارسی و عربی مسلط است.

آخرین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب