شیعه شناسی

تحلیل اخبار

سایه سنگین حشدالشعبی بر بودجه عراق

مشتاق الحلو

دلیل اصلی تأخیر شش ماهه در تصویب بودجه، مانع تراشی نمایندگان ائتلاف الفتح و جریانات نزدیک به ایران و تلاش آنها برای گرفتن امتیازاتی در قبال پذیرش بودجه بود.

دیدگاه

اسطوره های دینی، ابزاری نرم برای توجيه توسعه طلبی (نمونه موردی: جرف الصخر)

مشتاق الحلو

حشدولايى علاوه بر دلایل ژئواستراتژیک، حضور خود را در "جرف الصخر" با اسطوره های دینی گره زده و منطقه را به پایگاهی برای خود تبدیل کرده است. بعید نیست این تجربه را در سنجار نیز تکرار کند.