مصاحبه ویژه با احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران

محمود احمدی‌ نژاد، مهمت کوچ

احمدی نژاد: هر نوع رقابت برای برتری در منطقه منجر به شکست دو طرف می شود و برنده ندارد.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام) با محمود احمدی‌ نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران به گفتگو نشست. احمدی نژاد در این مصاحبه در مورد مسائل مختلف از جمله برجام، احتمال مذاکره با آمریکا، بهار عربی، درگیری های قره باغ، انتخابات ریاست جمهوری و مسائل دیگر سخن گفت.

احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.