ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

مهمت كوچ

مهمت کوچ درباره ایده ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه سخن گفت.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز سه شنبه ٢٣ دی ماه درباره مسأله ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه و استقبال ترکیه از این ایده با شبکه ایران انترنشنال مصاحبه کرده است.

تهدید ترامپ به ترکیه

مهمت کوچ: ترامپ از یک طرف اقتصاد ترکیه را تهدید می کند و از طرف دیگر طرح ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل و عاری از تروریسم می پذیرد.

سفر بولتون به ترکیه

مهمت کوچ: ترکیه از امریکا انتظار دارد نیروهای پ.ی.د را خلع سلاح و کنترل منطقه را به نیروهای مردمی واگذار کند.

درخواست ترکیه برای استرداد گولن

مهمت کوچ: ترکیه استرداد گولن از امریکا را مربوط با امنیت ملی کشور می داند.