معضل بیکاری در ایران

اقتصاد 25.11.2017
مراد اصلان معاون رئیس - مسئول گروه اقتصاد

هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است.

مدت مدیدی است كه ایران با معضل مزمن بیكاری دسته و پنجه نرم می کند. نرخ طبیعی بیكاری ١٠ الی ١٢ درصدی در کشور، در كنار مشكلات کلان اقتصادی سبب ایجاد بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز شده است. هدف از این پژوهش بررسی دقیق معضل مزمن بیكاری است كه از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز دامنگیر اقتصاد ایران بوده است. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده پس از انقلاب اسلامی، نقش بزرگی در ریشه یافتن این معضل به شكل كنونی آن در کشور داشته است. در این راستا عوامل تأثیرگذار (مسائل جمعیتی، رشد نامتناسب و سرمایه گذاریهای ناكافی، سیاستهای آموزشی، استحكام بازار كار) بر مشكل بیكاری به صورت جزء به جزء بررسی شده و بدین ترتیب معضل بیكاری از یك چشم انداز جامع مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه مشكل بیكاری زاییدۀ بسیاری از مشكلات ساختاری است، راه حل آن نیز نیازمند یك دیدگاه جامع سیاسی می باشد.

 

واژگان کلیدی: ایران، بیکاری، اقتصاد، کار

 

علاقمندان به دریافت اصل این نوشته به زبان ترکی می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند.   

افزایش تنش و تحریم رهبری ایران

مراد اصلان

به نظر می رسد تابستان امسال «کشمکش» میان ایران و امریکا در حوزه خلیج تداوم خواهد داشت و آلترناتیوی هم که بتواند تغییری در اوضاع بدهد، هنوز به وجود نیامده است.

مروری بر اقتصاد ایران در سال ۹۵

مراد اصلان

با وجود این، سهم بزرگی از این میزان ٦ در صدی رشد، مربوط به درآمدهای نفتی است و رشد اقتصادی مربوط به بخشهای غیر نفتی در حدود ١ در صد می باشد. برای اولین بار در طول بیش از بیست سال، نرخ تورّم در ایران زیر ١٠ در صد قرار گرفت.