درخواست ترکیه برای استرداد گولن

مهمت كوچ

مهمت کوچ: ترکیه استرداد گولن از امریکا را مربوط با امنیت ملی کشور می داند.

مهمت کوچ، مسئول گروه سیاست داخلی مرکز مطالعات ایرانی آنکارا با اشاره به بازداشت و اخراج هزاران نفر از عوامل و وابستگان گروه تروریستی گولن از نهادهای دولتی پس از کودتای نافرجام ٢٠١٦، اظهار داشت که گولن همچنان سعی می کند عوامل خود را تشویق کند و به آنها روحیه دهد. بنابر این استرداد وی از امریکا و محاکمه اش در ترکیه از نظر آنکارا از اهمیت بسیاری برخوردار است و آن را مربوط با امنیت ملی کشور می داند. ترکیه امیدوار است پس از استراداد گولن بتواند بقیه عوامل وابسته به این گروه را شناسایی و از مقامهای خود اخراج کند.

کوچ در مصاحبه با شبکه ایران انترنشنال روز دوشنبه 26 آذر اکتبر بیان کرد که گروه تروریستی گولن، بر خلاف گروه های چریکی و تروریستی که به صورت کلاسیک عمل می کنند، درون نظام با هدف تصاحب قدرت نفوذ کرد. سرکردگان این گروه زمانی با رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان مقابله کردند که فکر می کردند با توجه به قدرت و نفوذ خود در نهادهای تصمیم گیر و صاحب قدرت نظام می توانند دولت منتخب را ساقط کنند. دولت ترکیه بین بدنه اجتماعی و بدنه تشکیلاتی این گروه تفاوت قائل است و با بدنه اجتماعی این گروه کاری ندارد. کسانی که تاکنون بازداشت شده، تنها افرادی بوده اند که از برنامه های خاصی برای برقراری ارتباط بین افراد این گروه استفاده می کردند و دولت در رابطه با هزاران هودار این گروه اقدام خاصی انجام نداده است.

پژوهشگر مرکز ایرام معتقد است که اگر ترکیه شواهد قطعی مبنی بر دست داشتن ولیعهد عربستان در قتل خاشقچی در اختیار امریکا قرار دهد، نه تنها آینده سیاسی محمد بن سلمان بلکه انتخاب مجدد ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری هم با چالشهای جدی روبرو خواهد شد. این احتمال هم وجود دارد که دولت ترامپ گولن را به ترکیه مسترد و یا حداقل او را به کشوری دیگر دیپورت کند.

ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه

مهمت کوچ درباره ایده ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه سخن گفت.

تهدید ترامپ به ترکیه

مهمت کوچ: ترامپ از یک طرف اقتصاد ترکیه را تهدید می کند و از طرف دیگر طرح ترکیه را برای ایجاد منطقه حائل و عاری از تروریسم می پذیرد.

سفر بولتون به ترکیه

مهمت کوچ: ترکیه از امریکا انتظار دارد نیروهای پ.ی.د را خلع سلاح و کنترل منطقه را به نیروهای مردمی واگذار کند.