رزومه

باشار كه در سال ٢٠١٢ م. با اخذ رتبه ى اول از رشته آموزش زبان تركى دانشكده تربيت معلم دانشگاه محمد عاكف ارصوى فارغ التحصيل شد، مدتى در همان دانشگاه به عنوان مدرس زبان تركى فعاليت نمود. در سال ٢٠١٤ م. مدرك فوق ليسانس خود را از انستيتوى علوم اجتماعى دانشگاه قوجاتپه ى آفيون اخذ نمود. در سال ٢٠١٣ م. به عنوان مدرس در انستيتوى يونس امره تهران شروع به فعاليت كرده و علاوه بر آن در سازمانهای مختلف تدریس نموده است. باشار كه در سال ٢٠١٧ م. در انستيتوى يونس امره كابل آغاز به فعاليت نمود ظرف مدتى كه در افغانستان مشغول فعاليت بود يعنى لغايت ماه مارس ٢٠١٨ م. در رشته هاى تركولوژى دانشگاه دولتى كابل و دانشگاه تربيت معلم استاد شهيد ربّانى، دروس گوناگونى را تدريس نموده است. در سال ٢٠١٥ م. در انستيتوى مطالعات تركولوژى دانشگاه حاجت تپه شروع به تحصيل دكترا كرده و هم اكنون در حال تأليف پايان نامه ى دكتراى خويش با عنوان "آموزش تركى به عنوان زبان خارجى در ايران" مى باشد. باشار كه در زمينه هاى تركولوژى در ايران و آموزش تركى به عنوان زبان خارجى در ايران فعاليت مى نمايد تأليف و ترجمه هاى آكادميك بسيارى دارد. باشار در حد پیشرفته به زبان فارسی و در حد متوسط به زبان انگلیسی مسلط می باشد.