ارتش ملی سوریه شامل چه گروه هایی می شود؟

حقی اویغور

حقی اویغور: نیروهای ارتش ملی سوریه، از سوری های مخالف رژیم اسد و پ ک ک/ ی پ گ تشکیل می شود که دارای گرایشات مذهبی، سکولار و... و از قومیتهای عرب، کرد و ترکمن هستند.

حقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا "ایرام" روز شنبه 11 آبان ماه، درباره ماهیت و ترکیب نیروهای ارتش ملی سوریه و رابطه آنها با ترکیه و همچنین حمله تروریستی اخیر در شهر تل ابیض با شبکه بی بی سی فارسی مصاحبه کرده است.

احتمال درگیری نیروهای رژیم اسد با ارتش ترکیه در شمال سوریه

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه در شرق فرات مربوط به امنیت ملی این کشور است و هیچ ارتباطی با تحکیم موقعیت حزب حاکم ندارد.

واکنش ترکیه به اعتراضات به عملیات 'چشمه صلح'

مهمت کوچ: عملیات نظامی ترکیه تا وقتی که به هدف اصلی خود نرسد، متوقف نخواهد شد.

نگرانی های امنیتی ترکیه در شرق فرات

حقی اویغور: ترکیه سعی کرد از طریق دیپلماتیک و مذاکره با اطراف مختلف به ویژه امریکا، نیروهای پ ک ک را از مرزهای خود عقب نشینی دهد، ولی تلاش آن به جایی نرسید.