Öz Geçmiş

Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde tamamlayan Dr. Fazıl Özdamar, 2005 yılından beri Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2013-2015 yılları arasında Sırbistan’da Novipazar Devlet Üniversitesi ve Novipazar Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde görev yapan Özdamar, akademik çalışmalarında İran Türklerinin folkloru, âşıklık ve destancılık gelenekleri ile anlatıları üzerine yoğunlaşmıştır.