GÖRÜŞ

GÖRÜŞ

İran-Suudi Arabistan Geriliminde Pakistan’ın Arabulucu Rolü

Muhammad Abbas Hassan

Pakistan’ın diplomatik çabaları, Başbakan İmran Khan’ın, New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’na yolculuğu esnasında Suudi Arabistan’a yaptığı kısa ziyaretiyle başladı.

GÖRÜŞ

İran’da Göçe Bağlı Yaşanan Doktor Yetersizliği

Sertaç Sarıçiçek

İran’da son dönemlerde ambargonun da etkisiyle doktor göçünün hızlı bir ivme kazandığı ve bir kriz hâline dönüştüğü söylenebilir.