GÖRÜŞ

ŞİİLİK ARAŞTIRMALARI

Şii İlim Havzalarının Tarihî Seyri: Kum ve Necef

Habip Demir

Bugün İran’daki müçtehitlerin birçoğu eğitimlerinin bir kısmını Necef’te alırken, Necef alimlerinden de Kum’da ikamet edip eğitim alan çok kişi bulunmaktadır.

DIŞ POLİTİKA

İran’da Bir Ütopyanın Çöküşü

İsmail Sarı

Sistemsel meselelerle birlikte yüksek işsizlik oranları, ekonomik çeşitlilik eksikliği, yüksek gıda fiyatları, daralan yurt içi milli hasıla, hava kirliliği ve çevresel bozulma İran’ın kronikleşmiş sorunlarıdır.