Öz Geçmiş

Lisans eğitimini “Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye Cumhuriyeti’ne Karşı Ermeni İddialarının Geçersizliği” teziyle Tebriz Devlet Üniversitesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Uluslararası Özel Hukuk Bölümünden Osmanlı Devleti ve Şii fıkhından günümüz İsrail’ine kadar dinî cemaatlerin hukuki otonomisini konu edinen “Ortadoğu’da Din ve Mezheplerarası Kanunlar İhtilafı: İsrail Örneği” başlıklı yüksek lisans teziyle mezun oldu. Eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Bölümünde devam eden Khodabandeh Loui, akademik çalışmalarında Şii jeopolitiği, ulus ötesi Şii hareketler, küreselleşen Ortadoğu’da dinî örgütlenmelerin dönüşümü ve güncel İran siyasetine yoğunlaşmaktadır. Anadili Türkmencenin yanı sıra Hadi Khodabandeh Loui ileri derecede İngilizce, Türkçe, Farsça ve Arapça bilmektedir.

Yayınları