Hakkımızda

hakkimizda

Son yıllarda ülkemizde sayıları artış göstermeye başlayan araştırma merkezleri arasındaki yerini alan İran Araştırma Merkezi (İRAM) temel bir özelliğiyle diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. Adından da anlaşılabileceği üzere İRAM benzer merkezlerden farklı olarak yalnızca İran ve bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe sahip, Orta Doğu’daki siyasal etkinliği malum olan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek için bağımsız bir merkezin kurulması zaruret taşımaktadır. Benzerlerine çoğunlukla Batıda rastlanan İran Araştırmaları Merkezleri son dönemde Orta Doğu ülkelerinde de kurulmaya başlamıştır. İRAM’ın ana hedefi ilk kaynaktan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşılmasını sağlamaktır. Ne yazık ki ülkemizde birçok konuda olduğu gibi İran konusundaki araştırmalar da yerel birincil kaynaklardan beslenememekte bu nedenle ortak bir geçmişe ve yakın kültürel bağlara sahip olduğumuz ülke hakkındaki değerlendirmelerde önemli hatalara düşülebilmektedir. Merkezimiz İran ve ilgili konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform rolü oynamayı amaçlamaktadır.