Misyon ve Vizyon

Misyon

İRAM’ın temel amacı adından da anlaşıldığı üzere münhasıran İran ile ilgili araştırmalar yapmak ve bölgenin bu etkin gücünün bilimsel ve objektif olarak tanınmasına katkı sağlamaktır. İRAM gerçekleştireceği bu çalışmaların komşu ülkeyi daha iyi tanımaya olanak sağlayacağını, sonuç olarak yanlış anlaşılmaları ve gerçekçi olmayan beklentileri azaltacağını ve iyi komşuluk ilişkilerini ve iş birliğini geliştireceğini ummaktadır.

İran’ın anayasal, siyasal yapısı ile bu alanda aktif olan aktörlere dair doğru bilgi sunulması yine farklı kurum ve gruplar arasında etkileşim, rekabet ve görüş farklılıklarının incelenmesi İRAM’ın temel görev alanları içinde yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri vasıtasıyla kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşların doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon


İRAM,
Ortadoğu’nun etkili ülkelerinden birisi olan İran ve nüfuz alanları üzerinde bilimsel ve objektif araştırmalarda bulunmak amacıyla  2016 yılında kurulmuştur. İRAM’ın faaliyetlerinin özellikle son yıllarda bölgede öne çıkan ülkenin iç ve dış politikalarını doğru analiz etme hususunda önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir.