Hemedan Eyaleti Bahar İli Türk Kültüründe Geçiş Dönemleri

Genel Etkinlikler ETKİNLİK PROGRAMI
Google Takvime Ekle Tarihi: 18.09.2019 Saati: 14:00-16:00 Yeri: İran Araştırmaları Merkezi (İRAM)
Katılımcılar Nurullah Gözcü
Konumu

Özet

Geçiş dönemleri, insanın dünyaya gözlerini açmasıyla başlayan bir süreç olup yaşamı boyunca bu süreci takip eden değişiklikleri geçirme, kabullenme ve kabul ettirme aşamalarını genel bir tanım içine sığdıran kavramdır. Bu geçiş basamakları bağlı olduğu topluluğun sosyolojisi, antropolojisi ve hatta psikolojisi hakkında ortaya koyduğu verilerle bilimsel bir kanıt değeri görebilir. Gelenekler, akraba topluluklar arasındaki benzerlikleri göstermesi açısından da son derece önem arz etmektedir.

İran’ın Hemedan eyaletinin Bahar ilinde yapılan alan araştırmasında, Bahar ili ve bu ile bağlı ilçeler olan Lalecin, Salihabad ve Merkezî’de hayatın akışını bütünsel bir değişikliğe uğratan geçiş dönemleri ele alınmıştır.

Çalışmanın ana bölümlerinden birinci bölümde doğum, ikinci bölümde evlenme ve üçüncü bölümde ölüm âdetleri ele alınmıştır. Bu üç bölümde de gözlem, mülakat ve anket yoluyla sahadan derlenen veriler deşifre edilmiştir. Bölgeden derlenen malzemeler ortaya koyulurken sadece Anadolu sahasıyla sınırlı kalınmayarak Türk dünyasının çeşitli bölgelerindeki aynilikleri üzerinde de durulmuştur.

Özgeçmiş

2016 yılında Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında aynı üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde “Hemedan Eyaleti Bahar İli Türk Kültüründe Geçiş Dönemleri” başlıklı tezini savunarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktora öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünde devam etmekte olan Gözcü, çalışmalarında İran Türkoloji’sine ağırlık vermektedir.