İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

ABD Yaptırımları İran’ın İç Güvenliğini Tehdit Eder mi?

Mehmet Koç

İç ve dış güvenliğin birbirlerinden ayrı değil aynı bütünün iki temel parçası olarak değerlendirildiği ülkede, her iki alandaki güvenlik politikalarının nihai amacı rejimin bekasını sağlamaktır.

GÖRÜŞ

Yaptırımların İran İç Politikasına Etkileri

Hamid Ebrahimi

Muhafazakârların Ruhani’yi ve dolayısıyla ılımlı-reformist ittifakı iktidardan uzaklaştırmaya çalıştıkları, Cumhurbaşkanının sınırlı dahi olsa elinde bulunan yetkileri çeşitli girişimlerle devralmaya uğraştıkları anlaşılmıştır.