İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

Türkiye’nin Afrin Operasyonu ve İran

Mehmet Koç

İran ve Türkiye arasından son dönemlerde yaşanan yakınlaşmanın Suriye’de olumlu bazı sonuçlar doğurmaya yakın olduğu görülmektedir.

İÇ POLİTİKA

İran’ın Siyasi Suçlar Kanunu

Mehmet Koç

Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın siyasal yaşamına girmiştir.