İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

İran’da Çifte Vatandaşlık ve Casusluk Tartışmaları

Mehmet Koç

İran belli bir süredir çifte vatandaşlık sahibi üst düzey bürokratların ulusal güvenlik için barındırdığı riskleri tartışmaktadır.

GÖRÜŞ

İran’da bir Milli Güvenlik Sorunu Olarak Tarikatlar

Mehmet Koç

İran'daki tarikatlar neden ve nasıl bir güvenlik meselesine dönüşmüştür?