İÇ POLİTİKA

İÇ POLİTİKA

İran'da Devlet Yapısı ve Temel Kurumlar-I: Devrim Rehberliği

Mehmet Koç

Bu çalışma, Rehberlik Kurumunun dayandığı siyasi düşünce, sahip olduğu yetkiler ve devletin diğer kurumları ile olan etkileşimini konu edinmektedir.

HABER ANALİZ

İran’da Parlamenter Sistem Tartışmaları

Hamid İbrahimi

Muhafazakâr “Müstakillin-i Velâyi Fraksiyonu” başkanlık heyeti üyesi ve Meclis İç Tüzük Oluşturma Komisyonu Başkanı İzzetullah Yusufiyan yaptığı açıklamalar sistem tartışmasını yeniden hararetlendirdi.