İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

İran'da Politik Güven Erozyonu: Koronavirüs Örneği

Esin Erginbaş

Hamenei ve Ruhani koronavirüs salgınını dış düşman retoriği üzerinden ele alarak halkın kolektif belleğine gönderme yapmayı hedeflese de bugün itibarıyla halkta karşılığını bulmamıştır.

GÖRÜŞ

Koronavirüs Tartışmalarının Gölgesinde İran’ın Şiileştirme Politikaları

Ahmad Jawid Türkoğlu

İran’ın Şiileştirme politikası, Müslüman toplulukların yaşadığı bölgelere açtığı kültür merkezleri ile Şiiliğin yaygınlaştırılmasını hedeflemiş, bu merkezleri “İslami tebliğin” önemli bir aracı hâline getirmiştir.