İÇ POLİTİKA

GÖRÜŞ

İran Siyasetinde Niyaveran Halkası

Ahmad Jawid Türkoğlu

Niyaveran halkasına göre sosyal adaletin inşası için İran’da şeffaf, rekabetçi piyasa ekonomisi ve demokratik bir politik sistem inşa etmek zorunludur.

İÇ POLİTİKA

İran’da COVID-19’un Toplum ve Siyaset Üzerindeki Etkileri

İç Politika Koordinatörlüğü

Bu çalışma, tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin anlamsallığını incelemektedir.